ENDEPL

Mapy
Strážné
- °C
-
Lyžařské areály

Vyhledávání

Žabakor

Český ráj

Březina, 294 11

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Rybník Žabakor je se svou rozlohou 45 ha největším rybníkem chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Rozprostírá se na katastrálních územích Žabakor a Žďár u Mnichova Hradiště v okrese Mladá Boleslav.

V roce 1998 byl Žabakor vyhlášen přírodní rezervací. Rybník je od svého založení v 16. století využíván především k chovu ryb, ale má i své hodnoty přírodovědné. Byl zde zaznamenán výskyt celkem 183 druhů ptáků.

Posláním rezervace je ochrana vodních ploch a přilehlých mokřadů s výskytem charakteristických druhů rostlin a živočichů. Rybníky Žabakor a Oběšenec na úpatí Příhrazských skal byly v minulosti význačným hnízdištěm vodního ptactva. Ze zjištěných 183 druhů ptáků zde zhruba polovina hnízdí. Mokřady jsou významné především botanicky.

Poloha: u obce Doubrava, SV od Mnichova Hradiště

Rybník Žabakor, autor: Luděk Antoš
Rybník Žabakor, autor: Luděk Antoš
Žabakor, autor: Jakub Podobský
Žabakor, autor: Jakub Podobský
Rybník Žabakor
 
 
 
load